تغییر و نوسازی گرافیکی این وبسایت، با استفاده از فتوشاپ، جی کوئری و CSS انجام شد. این پروژه در عرض ۳ روز تکمیل شد.

جزئیات پروژه:


فتوشاپ

عکس ها و لوگوی مورد استفاده این وبسایت با استفاده از فتوشاپ انجام شد.

l

JQuery & CSS

از تکنیک های کد نویسی css و jquery و فونت آیکون ها در طراحی گرافیکی استفاده شد.


%

میزان تکمیل پروژه